Naisten tiedesäätiön apurahat julistetaan haettaviksi


Naisten tiedesäätiön tarkoitus on edistää tasa-arvoa naisten ja miesten välillä tukemalla naistutkijoiden koulutusta, naisten tekemää tieteellistä tutkimustyötä sekä merkittävien tutkimusten tunnetuksi tekemistä. Apurahoja jaettaessa etusija annetaan sellaisten alojen tutkijoille, joilla enemmistö on miehiä, tutkimuksille, jotka koskevat naisia tai joissa sovelletaan naisnäkökulmaa. Apurahan suuruus on tyypillisesti ollut 4000-5000 EUR.

Vuonna 2018 apurahoja myönnetään väitöskirjan loppuunsaattamiseen seuraavilla tieteenaloilla:


Säätiön hallitus toivoo, että apurahojen saajat mainitsevat julkaisuissaan Naisten tiedesäätiön tutkimustyönsä rahoittajana.

Myöntöperusteet

Apurahan saannin edellytyksenä on, että

 • Apuraha käytetään tohtorintutkinnon edellyttämän opinnäytteen laatimiseen
 • Tutkimusala on miesvaltainen, tutkimus kohdistuu naisiin tai tutkimuksen analyysissa käytetään naisnäkökulmaa.
 • Tutkimussuunnitelman ongelmanasettelu on selkeä, suunnitelman toteuttamisaikataulu on realistinen ja kustannusarvio kohtuullinen.
 • Mikäli hakija on täyttänyt 35 vuotta, toivotaan, että hakemukseen liitetään kuvaus uran hidastumisen syistä. Ikä ei ole apurahan myöntämisen este.

Hakijoiden ansioita vähentäviä tekijöitä ovat:

 • Apurahaa on tarkoitus käyttää käännöstyöhön tai kirjan tai antologian julkaisemiskuluihin
 • Apurahaa käytetään aputyövoiman palkkaamiseen tai laitehankintoihin
 • Hakemus on ryhmän tai yhdistyksen tekemä

Hakemus

Liitteet

 • Tutkimussuunnitelma, josta käyvät ilmi tutkimuksen tavoite, tutkimusongelma(t), -menetelmä ja tutkimuksen arvioitu kesto
 • Lyhyt kertomus hakijan elämänvaiheista ja suunnitelmista (enintään kaksi sivua, ei pakollinen)
 • Ohjaajan lausunto

Väitöskirjan ohjaajan lausunto on välttämätön hakemuksen liite. Ohjaaja kirjoittaa lausuntonsa lomakkeelle ja antaa sen hakijalle esim. suljetussa kirjekuoressa. Lausunto on lähetettävä samassa kuoressa hakemuksen ja sen muiden liitteiden kanssa. Erikseen lähetettyjä lausuntoja ei oteta huomioon.

Hakemuksen jättäminen

Tulostettu hakemus kaikkine liitteineen lähetetään yhdessä kuoressa osoitteeseen:

Naisten tiedesäätiö
prof. Hanna Lehti-Eklund
Helsingin yliopisto, Suomalais-ugrilainen ja pohjoismainen osasto
PL 24
00014 Helsingin yliopisto

Hakuaika

Hakuaika on päättynyt 23.2.2018.

Tiedot apurahan saajista

Tiedot apurahan saajista julkaistaan näillä sivuilla huhtikuun 2018 loppuun mennessä.
Naisten tiedesäätiön apurahat 2018

 • Fazel Morares Nasim
 • Marjo Ring
 • Mari Räty
 • Tiia Sudenkaarne

Naisten tiedesäätiön apurahat 2016

 • Anne Ala-Pöllänen, "Hyvää merimiestapaa noudattaen". Kulttuuriset tekijät merenkulkuonnettomuuksien selittäjänä
 • Hanna Kähäri, Sähkökerramien valmistaminen erittäin matalassa lämpötilassa
 • Saija-Elisa Niemi, Control-tuning: a grounded theory of forced migration movements
 • Tiina Seppänen, Autonomisen hermoston säätely hengitysvastuksen dynaamisissa muutoksissa ylempien hengitysteiden sairauksissa
 • Emmi Vähäpassi, Affective articulations of transgender and violence

Naisten tiedesäätiön apurahat 2014

 • FM Hanna Ahonen, Myxozoan and microsporidian parasites hampering Finnish aquaculture and fisheries, 4000€
 • EtM Liisa Korkalo, Mosambikilaisten teini-ikäisten tyttöjen ruokavalion monipuolisuus ja sen yhteys vitamiinien sekä kivennäisaineiden puutoksiin, 4000€
 • MuM, oopperalaulaja Jenni Lättilä, Tunteiden ammattilaiset - oopperalaulaja tunnetyöläisenä, 4000€
 • FM Irma Puttonen, Sisäisen fosforikuormituksen vaikutus rehevöitymiseen pohjoisen Itämeren saaristoalueilla, 4000€
 • FL Åsa Slotte, Diagnosens mening: ett etiskt perspektiv, 4000€