Hallitus

Puheenjohtaja

Jaana Hallamaa
professori
Teologinen tiedekunta
Helsingin yliopisto

Varapuheenjohtaja

Miia Martinsuo
professori
Teollisuustalouden laitos
Tampereen teknillinen yliopisto

Jäsenet

Jaana Bäck
Tutkimuskoordinaattori /yliopistonlehtori, tutkimusryhmän johtaja, dosentti
Metsätieteiden laitos
Helsingin yliopisto

Heljä-Sisko Helmisaari
professori
Metsätieteiden laitos
Helsingin yliopisto

Hanna Lehti-Eklund
professori
Suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos
Helsingin yliopisto

Tiina Laatikainen
osastojohtaja, ylilääkäri
Kansantautien ehkäisyn osasto
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Kirsi Saarikangas
Taidehistorian professori
Filosofian, historian, kultuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Helsingin yliopisto

Harriet Silius
professori
Naistutkimus
Åbo Akademi

Marianne Stenius
professori, emerita
Hanken