Välkommen!

Vetenskapsstiftelsen för Kvinnor stöder utbildning av kvinnliga forskare, befrämjar kvinnliga forskares forskningsverksamhet samt hjälper till att bekantgöra forskningsresultat som har särskild betydelse för kvinnor.

För uppnående av sina ändamål stiftelsen bistår kvinnliga forskare i deras vetenskapliga arbete genom stipendier, ger stipendier för kvinnornas resor till utländska eller inhemska vetenskapliga möten och sammanträden, bistår ekonomiskt inbjudandet av utländska experter till Finland samt bidrar till att forskningsresultat blir publicerade, översatta eller tillkännagjorda på annat sätt.

Stiftelsens historia

Vetenskapsstiftelsen för Kvinnor 1987-2007 (pdf 1,24 Mb)

Kontaktuppgifter

Frågor om stiftelsens verksamhet kan riktas till styrelsens ordförande Miia Martinsuo (miia.martinsuo(ät)tut.fi).

Stipendier år 2016

Vetenskapsstiftelsen för Kvinnor har år 2016 beviljat stipendier till följande sökande:

  • Anne Ala-Pöllänen
  • Hanna Kähäri
  • Saija-Elisa Niemi
  • Tiina Seppänen
  • Emmi Vähäpassi