Styrelsen

Ordförande

Jaana Hallamaa
professor i socialetik
Teologiska fakulteten
Helsingfors universitet

Viceordförande

Miia Martinsuo
professor
Industriell ekonomi
Tammerfors tekniska universitet

Medlemmar

Jaana Bäck
Forskningskoordinator /universitetslektor, docent
Institutionen för skogsvetenskaper
Helsingfors universitet

Heljä-Sisko Helmisaari
professor
Institutionen för skogsvetenskaper
Helsingfors universitet

Hanna Lehti-Eklund
professor
Finska, finskugriska och nordiska institutionen
Helsingfors universitet

Tiina Laatikainen
avdelningsdirektör, överläkare
Avdelningen för förebyggande av folksjukdomar
Institutet för hälsa och välfärd

Kirsi Saarikangas
Professor i konsthistoria
Institutionen för filosofi, historia, kultur- och konstforskning
Helsingfors universitet

Harriet Silius
professor
Kvinnovetenskap
Åbo Akademi

Marianne Stenius
professor, emerita
Hanken