Styrelsen

Ordförande

Miia Martinsuo
professor
Industriell ekonomi
Tammerfors tekniska universitet

Sekreterare

Hanna Lehti-Eklund
professor
Finskugriska och nordiska avdelningen
Helsingfors universitet

Andra medlemmar

Marjo-Riitta Antikainen
universitetslektor, docent
Teologiska fakulteten
Helsingfors universitet

Jaana Bäck
universitetslektor, docent
Institutionen för skogsvetenskaper
Helsingfors universitet

Tiina Laatikainen
avdelningsdirektör, överläkare
Avdelningen för förebyggande av folksjukdomar
Institutet för hälsa och välfärd

Kirsi Saarikangas
professor i konsthistoria
Institutionen för filosofi, historia, kultur- och konstforskning
Helsingfors universitet

Elina Oinas
professor
Svenska social- och kommunalhögskolan
Helsingfors universitet

Marjo Palviainen
universitetsforskare
Institutionen för skogsvetenskaper
Helsingfors universitet

Marianne Stenius
professor, emerita
Hanken